LUTEFISK

Håndskåret kvalitet


Lutefisken til Brødrene Andreassen Værøy, har i flere tiår blitt produsert etter samme gamle tradisjonelle oppskrift. Sammen med gode råvarer og optimale tørkeforhold, har vi gjennom generasjoner produsert lutefisk, som i dag har tittelen " Verdens beste Lutefisk"I likhet med tørrfisken, er vinterfisket utganspunktet for lutefisken. Her blir villfanget skrei fanget, sløyd og gjort klar til henging på hjell. Fisken vi bruker til vår lutefiskproduksjon, har vi et ekstra godt øye til. Under "vrakeprosessen" blir kun den beste kvalitet sortert ut og brukt til lutefisk.


Selve lutefiskproduksjonen er en nøysommelig prosess. Her har vi gjennom erfaring, funnet den perfekte balansen mellom lut og vann. Dette sammen med kun håndskårende produkter, gir god smak, en fin konsistens, samt et delikat utseende.