Tørrfisk

100% naturlig tørrfisk


Tørrfisk fra Lofoten er villfanget skrei fra havet, fisket rett utenfor Lofoten. Tørrfisken inneholder ingen tilsetninger eller konserveringsmidler, og er et resultat av en lang naturlig tørke- og modningsprosess, akkurat som vikingene gjorde det for 1000 år siden. 

                            Kilde: https://www.torrfiskfralofoten.no


Tørrfisken fra Brødrene Andreassen Værøy, er laget av villfanget skrei fra havområdene rundt Lofoten. Fisken er fanget og hengt på hjell i perioden februar til april. Stabile temperaturer mellom 0° til 5° C, en del vind, rett mengde nedbør og temperaturer som verken gir frost eller varme, gjør at været, på Værøy, er optimalt for å naturtørke fisk.


Fisken er ferdig tørket fra midten av mai til midten av juni avhengig av størrelse. Etter inntak blir fisken ettermodnet på tørrfisklager for å få sin rette smak og modenhet.
Fisken ettermodnes i rundt en måned, før "vrakeprosessen" starter. Her blir hver eneste fisk sortert etter kvalitet, størrelse, farge, lukt og utseende. Det finnes rundt 20 forskjellige kvalitetskategorier, slik at alle våre kunder får akkurat det de ønsker seg.